Nieuws

Nieuwe inzichten over het werelddeel Europa.

Het eerst boek "Cassiopia Ontsluierd" werd geschreven in 1996. Hoofdstuk 1 daarvan is een uitleg over de mythe van prinses Europa die ontvoerd werd door Zeus in de gedaante van een stier.

Negentien jaar later kon spheros nadere uitleg geven aan deze mythe die een visie geeft over het werelddeel Europa en zijn bewoners. Deze visie schetst een nieuw Europa dat als een voorbeeldfunctie voor de hele wereld zal dienen.

Dit werelddeel omvat zeven onderling afhankelijke stralingsvelden die ondersteuning geven aan deze voorbeeldfunctie. In het boekje, getiteld "De ontvoering van prinses Europa" is uitleg gegeven aan de specifieke kenmerken van deze helende stralingsvelden. Aanvankelijk staat de driehoek Zutphen - kuuroord Waldmünchen - Berlijn daarin centraal.

Vier nieuwe boekjes over belangrijke onderwerpen.

Het boekje "Ejin Qi/Gobi" is een aanvulling op het sterrenboek "Cassiopia Inspirator".

Zeven sterren in het sterrenbeeld Draco overstralen - naast hun invloed op de menselijke natuur - zeven energiecentra op aarde. Daarvan liggen er vier in Azië en drie in Europa. De zeven dracosterren en hun overeenkomstige energiecentra hebben relatie met zeven psychisch-geestelijk ontwikkelingsstadia, vanaf het oermenselijk stadium tot meesterschap. Een van de zeven energiecentra is het Pekingse PLEIN VAN DE HEMELSE VREDE.

Het boekje over de eenhoorn sluit aan op de zeven dracosterren. De gehele ontwikkeling van oermens tot meester tekent zich af in de windingen van de getordeerde hoorn van dit mythische dier. Er is in dit boekje uitvoerig uitleg gegeven aan mogelijk herstel van negatief karma, dat zich aftekent als de formaties in de windingen.

Het boekje "Een nieuw Berlijn" geeft uitleg aan een aantal visioenen van apostel Johannes met betrekking tot het energiepatroon van Berlijn. Zijn visioenen zijn omschreven in de christelijke bijbel: openbaring 4 en 6. Bijvoorbeeld zijn visioen over de vier paarden - in openbaring 6 - heeft betrekking op de vier paarden bovenop de Brandenburger Poort. de paarden zijn het zinnebeeld van verheven D.N.A. Het D.N.A. is opgebouwd uit vier soorten aminozuur.

Bovenop de banier van de godin Niké (Rom. Victoria) - die de paarden bestuurt - prijkt de adelaar. De adelaar was gewijd aan apostel Johannes.

Overigens, in openbaring12 geeft Johannes visioenen over de vrouw en de draak: ook over het gevecht van (aartsengel) Michaël met de draak. Deze visioenen hebben relatie met het sterrenbeeld Draco, als omschreven in het boekje "Ejin Qi/Gobi". Over de draakvisioenen is nog geen uitleg gegeven.