Inspiratieve ontwikkeling

Diagram Saturnus

Wat is Inspiratieve Ontwikkeling?

Inspiratie overstraalt het keelchakra als bron van hogere scheppingskracht en geestelijke “know-how”. De 6-puntige ster is het symbool van inspiratie; een opgaande en neergaande driehoek die elkaar doordringen.

Inspiratie integreert de ziel en de persoonlijke mens tot een nieuwe levensvorm die tot uitdrukking komt in het wij-besef van de bovenpersoonlijke mens.

Intuïtieve Ontwikkeling

Zonder de “adem des geestes” is intuïtie onvolledig. Intuïtie vraagt om inspiratie. Daardoor komt Intuïtie een stap verder. Ook intuïtie drukt zich uit via de 6-puntige ster.

De innerlijke weg

SPHEROS ziet de levensweg van de menselijke ziel als een ontwikkelingsgang door een Egyptische tempel.

En wel als volgt: de incarnerende ziel betreedt de voorhof van de Egyptische tempel via de hoofdingang en vervolgt dan zijn weg door de tempel. De grote meerderheid van de mensheid komt in ontwikkeling niet verder dan het heilige. Een kleine groep betreedt het heilige de heiligen.
In nog steeds zeldzame gevallen doorloopt de mens de gehele tempel en verlaat de tempel via de achterdeur.

De psychische evolutie wordt op een aantal manieren weergegeven, zoals:

 • In de drie ruimten van de Egyptische tempel

 • In de 12 werken van Hercules

 • In de structuur van de 12-bladige zielenlotus

De cijfers 1 t/m 12 in de tempel, het 3-voudige stripverhaal en de zielenlotus corresponderen met elkaar. Mercurius is gericht op de zielenlotus.


Diagram Heilige tempel

Diagram Zielenlotus

Diagram Mercurius

Werken Hercules (1)

Werken Hercules (2)

Werken Hercules (3)

Kruin meditatie

Deze schets kan men in zijn geheel volgen, maar men kan deze ook gedeeltelijk doen. Voor een goed begrip van de aanwijzingen is het nuttig om het Diagram de Monade van het hoofd te bestuderen.

Deze meditatie wordt als volgt opgebouwd:

 1. Trek het bewustzijn naar het centrum dat ligt aan de bovenzijde van de hersenstam. De kern daarvan ligt circa 6 cm onder het schedeldak.

 2. Zie daar de ijle verticale draad die dit centrum verbindt met de kern van de zielenlotus en de monade. Deze draad is van een elektrisch-energetische substantie.

 3. Zie de etherische opening ter plaatse van de fontanel als een roosvenster in een koepeldak waardoorheen het licht in het hoofd valt.

 4. Boven de fontanel is deze ijle verticale draad omkleed met zielenenergie.

 5. Trek het bewustzijn naar de kern van de zielenlotus ca. 5 cm boven het hoofd. Deze kern doet zich voor als een diamanten licht; soms ook gezien als een diamant met (12) facetten. Verblijf daar enige minuten met uw bewustzijn.

 6. Zie de ijle verticale draad doorgaan naar een sterachtig licht; voor sommigen dichtbij en voor anderen als een ster aan het hemelgewelf; uw ster. Bij nadere beschouwing is deze ster bolvormig.

 7. Trek het bewustzijn in deze bol en verblijf daar enige minuten. Aldaar wordt een ongekende stilte en ruimte ervaren van de monade, de geest.

 8. Schouw vanuit de monade naar beneden en zie hoe vanuit uw ster een ijle energie langs de verticale draad naar de kern van de ziel stroomt.

 9. Laat het bewustzijn zich terugtrekken naar de diamanten kern van de zielenlotus.

 10. Zie hoe vanuit deze kern een machtig fluïdum uitstroomt naar beneden, dat zich uitstort over het gehele hoofd. Dit zijn zes energieën die zich voortzetten langs de nek tot aan de schouders.

 11. Twee energieën stromen over de beide slapen, twee langs beide oren en twee langs beide zijden van het achterhoofd; zes energieën die elkaar overlappen tot een uitstorting rondom.

 12. Deze zes energieën vormen twee drievouden over de linker- en de rechter-hersenhelft. Tussen deze twee drievouden zien we een middenbaan van energie langs het achterhoofd en langs de ruggengraat tot aan het stuitchakra. Dit betekent tevens een aarding als van een elektrisch circuit, die men soms ervaart als een krachtige straling door de benen en de voeten.

 13. Laat het diamanten licht in de zielenkern reflecteren door het midden van het stuitchakra heen, aldus hemel en aarde verbindend.