De boeken

Door diepe meditaties op reeds bestaande gegevens van de Griekse mythologie, de Engelen-orden, chakra’s en mineralen, zijn met hulp van Hogerhand de volgende vier boeken geschreven:

  • Cassiopeia ontsluierd

  • Zeven Engelen-Orden

  • Chakra's en mineralen

  • Cassiopeia inspirator

De boeken verklaren de werking van het zonnestelsel, het werk dat de Engelen verrichten, de gedetailleerde functies en werkzaamheid van de chakra’s -blad voor blad-, de helende krachten van het mineralenrijk en hoe de mens daarin zijn functie en zijn opdracht heeft. Ze helpen de mens in zijn ontwikkelingsgang.

Deze boeken dienen als uitgangspunt voor het spheroswerk.

Bij deelname aan een van de cursussen is men niet verplicht tot aanschaf van alle boeken.

Cassiopeia ontsluierd

Het boek "Cassiopeia Ontsluierd" (De kosmologie der Griekse mythen) staat centraal in het heilige der heiligen. Van daaruit wordt een visie gegeven wat in de drie tempelruimten moet plaatsvinden en wat er aan de orde is als men de tempel verlaten heeft.

Uranus, de derde tempelwachter, die staat bij de achterdeur, overstraalt het heilige der heiligen. Door voornamelijk de inductiekracht van deze Planeet Logos kon dit eerste boek worden geschreven. Het is dan ook in hoge mate een kosmisch gericht werk, waarin alle sterrenbeelden, die ons solair systeem beïnvloeden, worden behandeld.

Diagram de Monade

Diagram Uranus

Zeven Engelen-Orden

Het boek "Zeven Engelen-Orden" staat al veel dichter bij het menselijk denken. Dit boek staat centraal in het heilige en geeft van daaruit een visie, zowel naar de voorhof als naar het heilige der heiligen.

Dit boek werd geïnspireerd door de tweede drempelwachter Neptunus, die het heilige overstraalt. Neptunus regeert het hartcentrum/-chakra en het hartcentrum is de ankerplaats van het intuïtief lichaam. Deze drempelwachter staat centraal in het intuïtieve gebied en is daar intermediair tussen de monade en de emotionele aard.

Op het intuïtieve niveau bevinden zich archetypen, die de blauwdrukken zijn van alle levensvormen op aarde. De engelen-orden werken volgens deze blauwdrukken. Daarbij doorstraalt Neptunus het scheppingswerk van de vijf aardse engelen-orden.


Diagram 7 gebieden

Diagram 12-bladige hartchakra

Diagram 7 voertuigen

Chakra's en Mineralen

Het boek "Chakra's en mineralen in relatie tot sterren, zon en planeten" staat centraal in de voorhof en geeft van daaruit een visie over de weg door de tempel.

Saturnus, de eerste drempelwachter, overstraalt de gebeurtenissen in de voorhof. Dit boek is in eerste plaats stoffelijk/etherisch gericht. Het boek dringt diep in het Wezen van Moeder Aarde door want vanuit de Aardbol geven de mineralen hun stralingspatronen. Aangezien het boek zo centraal staat in de voorhof, draagt het bij tot een herbeleving van oude kennis, die verborgen is in de Egyptische mysteriën.

Dit derde boek staat het dichtst bij de menselijke problematiek waarbij de beperkingen van het menselijk denken voelbaar worden in het fysieke bestaan.

In de hoofdstukken 11 en 12 wordt aan dit boek een andere wending gegeven. In deze hoofdstukken richten we ons voornamelijk op de planeten, de zon en de sterren; weliswaar vanuit verbondenheid met Moeder Aarde en haar rijkdom aan mineralen.


Diagram sakraal chakra

Diagram zonnevlecht chakra

Diagram ajnachakra

Cassiopeia inspirator

Het boek "Cassiopeia inspirator" behandelt meer dan 240 sterren. De invloed die van deze sterren uitgaat, is uitgebreid omschreven en/of een plaats gegeven in het menselijk evolutieproces.

Het boek bevat tekeningen van 33 sterrenbeelden en geeft een algemene leidraad tot meditatie op sterren, zon en planeten.

Diagram Neptunus

Diagram Venus

Diagram Mars

Diagram Demeter