Wie zijn wij

Oprichter van de school is Kees Visser, geboren 14-08-1930. Hij werkte op een architectenbureau en beëindigde deze funktie rond zijn 60e jaar. Kort daarna kreeg hij van Hogerhand de opdracht om de kosmische betekenis van de Griekse mythen te doorgronden en te verklaren. Deze studie gaf hem voorts inzicht in de betekenis van de Egyptische ornamentiek en tempelindeling.

In deze ornamentiek speelden edelstenen een belangrijke rol. Macrocosmische principes, in het bijzonder verborgen in de Zodiak, het sterrenbeeld Hercules en de Pleiaden, herhalen zich in de micricosmische mens. Deze inzichten leidden tot het schrijven van 4 boeken, die de grondslag vormen voor SPHEROS.

De vier boeken dienen als leidraad voor de praktische toepassing van de inzichten voor zowel:

    • het geven van lessen door de docenten Kees Visser en Annette Oortman

    • de therapeutische begeleiding door Sophia Driessen en Maartje Heringa

    • het wereldwerk van Johanna Steijlen.

Kees Visser

De inwonende geest van de leraar is afkomstig van Jupiter. Rond 7000 jaar geleden incarneerde deze geest in de Vroeg-Egyptische tijd. Toen was de dracoster Edasich de poolster. Edasich ondersteunde in hoge mate de vorming van het Arische wortelras.

Deze geest is in dienst van Moeder Aarde (Gr. Demeter) als intermediair tussen sterrenbeeld Draco en de voornoemde zeven energiecentra in Euro-Azië. Daartoe dient men te weten dat de aura van onze planeet functioneert als het macrokosmische miltchakra tussen sterrenbeeld Draco en onze Zonnelogos.

Voorts wordt de jupiterische geest overstraald door de godin Athene. Al met al geeft dit de leraar de levenskracht om zijn missie te volbrengen. De huidige incarnatie van de jupiterische geest is de tiende op rij in die 7000 jaar.

Hoe ouder de leraar wordt, des te beter reageert zijn brein op de inprentingen van Athene, Moeder Aarde en de inwonende geest. Rond zijn 86e jaar heeft hij daarin zijn top bereikt. De innige samenwerking tussen Athene en de leraar geeft het vermogen om het tijdperk van Aquarius in te leiden en te verankeren in midden-Europa. Die verankering zal in de regio Waldmünchen liggen.

De leraar geeft les aan de hand van de vier voornoemde boeken, die hij de afgelopen 20 jaar schreef: ”Casiopeia ontsluierd”(1996), “Zeven Engelen-Orden”(2000) en “Chakra’s en Mineralen”(2002). Het vierde boek “Cassiopeia Inspirator” kwam in 2009 gereed.

Hij geeft lessen die gericht zijn op de praktische toepassing van de inzichten die in de vier boeken zijn omschreven. Dit ondersteunt hij met meditaties op sterren, zon, planeten en engelen.

Structuur van de lessen

Er zijn 10 lessen per jaar om de 3 á 4 weken in de maanden september t/m april. De lessen zijn van 13:00 – 16:00 uur op zondagmiddagen.

MEDE VANWEGE DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN WORDEN ER TOT EEN NADER TE BEPALEN DATUM GEEN LESSEN MEER GEGEVEN.

Deelname

Men kan zich aanmelden via e-mail info@spherosschool.nl voor een info-gesprek en/of voor de lessen. De deelnemer hoeft zich niet vast te leggen voor de gehele cursus. Men kan op ieder moment instappen en afhaken wanneer de lessen niet aan de verwachtingen voldoen.

Kosten

De deelname kost €10,- per keer en men betaalt contant.

Sophia Driessen

Gevestigd te zutphen.

Via meditatie worden mensen nu zowel individueel als in groepjes begeleid, om onder andere het bewustzijn van eenieder te vergroten en het mannelijke en vrouwelijke in zichzelf te verenigen.

E-mail: sophia.driessen@gmail.com

Maartje Heringa

Gevestigd te Gorssel.

Mijn weg liep via manuele therapie, psychomotoriek en edukinesiologie. Nu richt ik me louter met meditatie op de innerlijke weg die Spheros biedt. Kortom: een bijzondere ONT-DEKKINGS-REIS.

E-mail: m.lheringa1003@kpnmail.com

Annette Oortman

Annette Oortman is gediplomeerd yogadocent sinds 1994, gevestigd te Denekamp (Twente) en aangesloten bij de vereniging voor samenwerkende yogadocenten Nederland (SYN).

Ze heeft de erkende docentenopleiding gevolgd bij het Instituut voor Raja yoga te Ilpendam. Deze opleiding houdt zowel de erkenning in voor het geven van Hatha-yoga als Raja-yoga. Dit zijn de meest authentieke vormen van yoga en zijn volgens de yoga-sutra's van Patanjali, de grondlegger van de yoga-wetenschap.

Ook heeft ze de 3-jarige meester-opleiding bij genoemd instituut voltooid in 1998. Deze opleiding betrof een studie in de esoterische wetenschap. Vervolgens was de aansluiting bij Spheros een ideale manier om de kwaliteiten voor het geven van yoga-les te verbeteren. Zo is er een Nieuwe-Tijds yoga ontstaan.

Avondlessen Hatha-yoga

Deelname aan de lessen Hatha-yoga is wekelijks mogelijk op maandag om 19.00 uur en 20.30 uur en op woensdag om 19.00 uur en 20.30 uur. De lessen duren anderhalf uur. Hatha-yoga is de bekendste en de meest voorkomende vorm van yoga die gegeven wordt.

Kosten: voor de avondgroepen bedraagt de prijs € 40,00 per maand.
Leslocatie: Martin Luther Kingschool Clematisstraat 39 te Denekamp.

Vanwege het aanpassen van de groepsgrootte i.v.m. de corona-maatregelingen, is deelname/instroom in één van de groepen voorlopig niet mogelijk.

Ochtendlessen

Op dinsdag- en woensdagochtend wordt er Nieuwe-Tijds yoga gegeven: deze lessen zijn inhoudelijk grotendeels volgens de inzichten van Spheros. Aanvullend wordt er ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling van de intuïtieve vermogens bij de cursisten. Met deze ontwikkeling kan men (eventueel onder begeleiding van de school) in de praktijk aan de slag om zo ook ervaring op te doen. Een ochtendles is wekelijks van 9.00 uur tot 12.00 uur

Kosten: voor de ochtenden bedraagt de prijs € 74,00 per maand (incl. koffie/thee).
Leslocatie: Prins Bernhardstraat 10 te Denekamp.

Voorlopig is instroom/deelname aan een van de ochtendgroepen niet mogelijk.

Meer informatie of aanmelding

E-mail: info@spherosschool.nl

Telefoon: 0541-352514.

Johanna Steijlen

Johanna Steijlen is vanaf het begin, lid van de Spheros-groep .

Waar Spheros voor staat is volgens Johanna eveneens van toepassing op de "healing of the Atmosphere " genezing van het etherisch veld van de Aarde.

Spheros heeft een deel van de kosmos ontsloten en de sterrenwereld als realiteit voor genezing dichterbij de mensheid gebracht. Ook is uit recent onderzoek gebleken dat Moeder Aarde ongekende mogelijkheden heeft om haar bewoners verder te helpen in haar geestelijke evolutie.

Om het een en het ander voor nu en naar de toekomst te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat op het gebied van natuur en milieu, dierenwelzijn, politieke rechtvaardigheid - in de huidige tijd verantwoordelijkheid wordt genomen om vanuit een Geest van respect en gerechtigheid, onze Aarde te dienen. Derhalve houdt Johanna zich bezig met wereldorganisaties die zich inzetten voor het naleven van mensen - en dierenrechten - het versterken van de Verenigde Naties en het bevorderen van het internationaal recht. Spheros is hiervoor haar inspiratiebron.

E-mail: johannasteijlen@live.nl