Inspiratieve ontwikkeling

Wat is Inspiratieve Ontwikkeling?
Inspiratie overstraalt het keelchakra als bron van hogere scheppingskracht en geestelijke “know-how”. De 6-puntige ster is het symbool van inspiratie; een opgaande en neergaande driehoek die elkaar doordringen.
Inspiratie integreert de ziel en de persoonlijke mens tot een nieuwe levensvorm die tot uitdrukking komt in het wij-besef van de bovenpersoonlijke mens.

Diagram Saturnus
Diagam Saturnus

Intuïtieve Ontwikkeling
Zonder de “adem des geestes” is intuïtie onvolledig. Intuïtie vraagt om inspiratie.
Daarmee komt intuïtie een stap verder. Ook intuïtie drukt zich uit via de 6-puntige ster.