Wie zijn wij

Oprichter van de school is Kees Visser, geboren 14-08-1930. Hij werkte op een architectenbureau en beëindigde deze funktie rond zijn 60e jaar. Kort daarna kreeg hij van Hogerhand de opdracht om de kosmische betekenis van de Griekse mythen te doorgronden en te verklaren. Deze studie gaf hem voorts inzicht in de betekenis van de Egyptische ornamentiek en tempelindeling.

In deze ornamentiek speelden edelstenen een belangrijke rol. Macrocosmische principes, in het bijzonder verborgen in de Zodiak, het sterrenbeeld Hercules en de Pleiaden, herhalen zich in de micricosmische mens. Deze inzichten leidden tot het schrijven van 4 boeken, die de grondslag vormen voor SPHEROS.

De vier boeken dienen als leidraad voor de praktische toepassing  van de inzichten voor zowel: