De boeken

Door diepe meditaties op reeds bestaande gegevens van de Griekse mythologie, de
Engelen-orden, chakra’s en mineralen, zijn met hulp van Hogerhand de volgende vier boeken geschreven:
De boeken verklaren de werking van het zonnestelsel, het werk dat de Engelen verrichten, de gedetailleerde functies en werkzaamheid van de chakra’s -blad voor blad-, de helende krachten van het mineralenrijk en hoe de mens daarin zijn functie en zijn opdracht heeft. Ze helpen de mens in zijn ontwikkelingsgang.
Deze boeken dienen als uitgangspunt voor het spheroswerk.
 
Bij deelname aan een van de cursussen is men niet verplicht tot aanschaf van alle boeken.