Wie zijn wij‎ > ‎

Kees Visser

De inwonende geest van de leraar is afkomstig van Jupiter. Rond 7000 jaar geleden incarneerde deze geest in de Vroeg-Egyptische tijd. Toen was de dracoster Edasich de poolster. Edasich ondersteunde in hoge mate de vorming van het Arische wortelras.

Deze geest is in dienst van Moeder Aarde (Gr. Demeter) als intermediair tussen sterrenbeeld Draco en de voornoemde zeven energiecentra in Euro-Azië. Daartoe dient men te weten dat de aura van onze planeet functioneert als het macrokosmische miltchakra tussen sterrenbeeld Draco en onze Zonnelogos.
Voorts wordt de jupiterische geest overstraald door de godin Athene. Al met al geeft dit de leraar de levenskracht om zijn missie te volbrengen. De huidige incarnatie van de jupiterische geest is de tiende op rij in die 7000 jaar.
Hoe ouder de leraar wordt, des te beter reageert zijn brein op de inprentingen van Athene, Moeder Aarde en de inwonende geest. Rond zijn 86e jaar heeft hij daarin zijn top bereikt. De innige samenwerking tussen Athene en de leraar geeft het vermogen om het tijdperk van Aquarius in te leiden en te verankeren in midden-Europa. Die verankering zal in de regio Waldmünchen liggen.

De leraar geeft les aan de hand van de vier voornoemde boeken, die hij de afgelopen 20 jaar schreef: ”Casiopeia ontsluierd”(1996), “Zeven Engelen-Orden”(2000) en “Chakra’s en Mineralen”(2002). Het vierde boek “Cassiopeia Inspirator” kwam in 2009 gereed.
Hij geeft lessen die gericht zijn op de praktische toepassing van de inzichten die in de vier boeken zijn omschreven. Dit ondersteunt hij met meditaties op sterren, zon, planeten en engelen.

Structuur van de lessen
Er zijn 10 lessen per jaar om de 3 á 4 weken in de maanden september t/m april. De lessen zijn van 13:00 – 16:00 uur op zondagmiddagen in de Bornhof, Oude bornhof 55/57, 7201 DX Zutphen. Sinds 2003 is de school hier gevestigd.

Deelname
Men kan zich aanmelden via e-mail info@spherosschool.nl voor een info-gesprek en/of voor de lessen. De deelnemer hoeft zich niet vast te leggen voor de gehele cursus. Men kan op ieder moment instappen en afhaken wanneer de lessen niet aan de verwachtingen voldoen.

Kosten
De deelname kost €10,- per keer en men betaalt contant.